Välkommen till hisspartner

HissPartner har förtroendet att utföra hisservice och sköta hissunderhåll åt många kunder, främst fastighetsförvaltare, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Våra uppgifter är att utföra kvalitativ hisservice, reparationer och även modernisering av hissar av samtliga fabrikat och tillverkare. Genom att teckna serviceavtal med oss försäkrar sig kunderna om att regelbunden service och årlig besiktning genomförs. För ökad trygghet och servicenivå arbetar vi med egen jourservice.