Miljöpolicy

Vår miljöpolicy har som målsättning att minska negativ påverkan på miljön. Detta uppnår vi genom att:

  • Prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på vår miljö
  • Använda oss av lokala leverantörer så långt det är möjligt
  • Utbilda personal i linje med vårt miljöarbete
  • Välja miljövänligaste transportsättet
  • Konstruera energieffektiva hissar
  • Arbeta förebyggande och ständigt sträva efter förbättringar
  • Alltid följa gällande lagstiftning som minimikrav
  • Följa anvisningar enligt EIO-Q miljöledningssystem. (länk till sidan)