Våra tjänster

SERVICE

Hissens tillförlitlighet i fastigheten är en av nyckelfunktionerna, helst ska den aldrig stanna annat än där den ska. En regelbunden hisservice minimerar de akuta driftstoppen vilket leder till nöjdare kunder och hyresgäster. Med regelbundna serviceintervaller kan man som fastighetsägare komma närmare den målsättningen.
Ett serviceavtal innefattar periodiserat hissunderhåll, felavhjälpning, hissjour samt assistans vid årlig besiktning av hiss. Vid ett servicebesök så kontrolleras och utföras alltid följande:

 • Kontroll av säkerhetssystem och driftsäkerhet
 • Smörjning av hissens delar enligt tillverkarens föreskrifter
 • Justeringar av komponenter om så krävs
 • Städning av maskinrum, hissgrop samt korgtak

Kontakta oss gärna för ett serviceförslag, vi kan anpassa serviceavtalet efter era förutsättningar.

REPARATION

Vi utför alla typer av reparationer på samtliga hissfabrikat. Vi har ett eget reservdelslager i Solna och nära kontakt med leverantörer i Stockholm för att kunna minimera väntetid på reservdelar.
Vid större reparationer så planeras alltid arbetena i samspråk med kunden för att boende i fastigheten påverkas så lite som möjligt.

MODERNISERING

Vi har stor erfarenhet och kunskap om modernisering och ombyggnation av hissar. Vi samarbetar med flera svenska styrsystemtillverkare och leverantörer för att kunna hitta den bästa lösningen till er hiss. Styrsystemen vi använder är öppna system vilket gör att reservdelar är lättåtkomliga och förhållandevis billiga tillskillnad från andra större tillverkares system vilka ofta är låsta till en specifik leverantör.
Kunden står i fokus och vi kan till stor del anpassa hissen efter era önskemål. Vi utför även mindre moderniseringar som till exempel korginredningar och korgdörrar.
Det finns många fördelar med att modernisera en hiss, nedan är några exempel:

 • Bättre driftsäkerhet, minskade driftkostnader
 • Billigare reservdelar
 • Energisnålare hiss
 • En modern hiss höjer fastighetens värde
 • Hissen anpassas efter gällande lagkrav
 • Hissen får en tystare och mjukare gång
 • Korgdörr alternativt fotocell för minskad klämrisk
 • Nödtelefon med 2-vägs talkommunikation
 • Handikappanpassade knappar och talande våningsvisare